ลิฟท์บันไดมาตราฐานเกรดเอ

ลิฟท์บันได (Stairlift) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ชูคนหรือเก้าอี้ล้อขึ้นหรือลงบันได โดยดังนี้บันไดต้องมีความกว้างเพียงพอ โดยการทำราวที่ติดยึดกับบันไดหรือฝาผนัง ที่จะทำเป็นรางสำหรับเขยื้อนคนขึ้นบันได

 เก้าอี้หรือฐานที่นั่งจะผนึกชิดกับราว คนจะนั่งที่เก้าอี้หรือฐานที่จะถูกเอาขึ้นหรือลงด้วยพลังมอเตอร์กระแสไฟฟ้าไปตามราวที่จัดตั้งกับบันได ส่วนการสั่งงานให้ลิฟท์บันไดเลื่อนขึ้นหรือลง ลิฟท์บันได  จะใช้ระบบรีโมท (Remote control) เหมือนที่ใช้สั่งปิดเปิดทีวี เพื่อสั่งเครื่องให้ปฏิบัติงานตามอยาก

ลิฟท์บันไดมักใช้กับบ้านคนธรรมดาทั่วไป ที่อาจมีสองชั้น คนไม่สมประกอบ คนเจ็บ หรือคนวัยชรามีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ข้างบน ยังอยากได้ขึ้นหรือลงบันไดได้เองโดยมีเครื่องช่วย  https://goldgeargroup.co.th แม้กระนั้นถ้าเป็นตึกขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ห้องชุด หรืออพาร์ทเมนท์ที่มีหลายหน่วยอาศัยอยู่ แล้วก็มีหลายๆชั้น ดังต่อไปนี้ก็จะต้องจัดตั้งลิฟต์ หรือ Elevator ซึ่งก็สบายกว่า แม้กระนั้นก็ราคาแพงแพงกว่า ในตอนนี้ลิฟต์หนึ่งตัว ราคาเริ่มที่ 1,000,000 บาทพร้อมจัดตั้ง ส่วนลิฟท์บันได้แพงเริ่มที่ราว 100,000 บาท พร้อมบริการจัดตั้ง

Elevator = ลิฟท์ เป็นเครื่องมือที่ใช้บรรทุกคนขึ้นหรือลงอาคารสูงหลายชั้น
Wheelchair = เก้าอี้ล้อ, เก้าอี้มีล้อเข็นสำหรับคนไม่สมประกอบ ผู้เจ็บป่วย หรือคนชรา

ลิฟต์บันได นอกเหนือจากการที่จะเรียกทั่วๆไปว่า Stairlift แล้ว ยังมีชื่ออื่นๆที่ใช้เรียกกัน อาทิเช่น stair lifts, stair-lifts, chair lifts, หรือ stair gliders ซึ่งจำเป็นต้องไม่รู้สึกสับสนกับ chairlift ที่เขาใช้ขนนักเล่นสกีขึ้นไปเพื่อปลดปล่อยให้เริ่มเล่นสกีหิมะจากที่สูงดังบนยอดดอย

สำหรับลิฟต์บันได้ได้มีการผลิตเพื่อกิจการค้าและก็โปรโมทขายในสหรัฐตั้งแต่ปี คริสต์ศักราช 1930s โดยบริษัท Inclinator Company of America ผู้ใช้เครื่องลิฟท์บันไดในระยะนั้นเป็นคนเจ็บโรคโลลิโอที่ทำให้มีความทุกข์ยากสำหรับในการเคลื่อน การมีลิฟท์บันไดทำให้คนเจ็บ คนไม่สมประกอบ หรือคนแก่ที่ไม่สบายจะเดินขึ้นหรือลงบันไดด้วยเข่าไม่ดี ก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองขึ้นหรือลงบันไดได้เอง โดยไม่ต้องมีคนช่วย